مسابقه سازه های مقاوم در برابر سقوط آزاد94

·        نحوه ثبت نام در مسابقه

هر تیم حداکثر شامل 3نفر میتواند باشد.

حق شرکت در مسابقه برای هر تیم مبلغ 50000ریال میباشد.

جهت ثبت نام بایستی به نشانی پارس آباد-خیابان امام-پایین تر از مصلی، موسسه غیرانتفاعی مغان، طبقه همکف، امور فرهنگی و دانشجویی مراجعه نمایید.

شرکت برای عموم دانشجویان ،اساتید ، کارمندان مراکز دانشگاهی و دانش آموزان دبیرستانی آزاد میباشد.

همراه داشتن کارت شناسایی هنگام ثبت نام و روز مسابقه ضروری میباشد.


آخرین مهلت ثبت نام:پایان ساعت اداری 22 آذرماه 1394

زمان برگزاری :25آذرماه 1394(روز پژوهش)

ساعت برگزاری متعاقبا اعلام خواهد گردید