مسابقه سازه های مقاوم در برابر سقوط آزاد94

پوستر مسابقه

  • دانشگاه مغان

پرتاب

نام تیم

وزن

اندازه

عدم استفاده از چتر و بالن

دینامیک

آزادی حرکت

سالم رسیدن تخم مرغ

سالم رسیدن سازه

تعادل در فرود

غلطیدن تخم مرغ به بیرون بعد از فرود

جمع

رتبه

13

شاهین مغان

61

60

4

4

7

10

3

4

0

32

1

5

صنعت سازان

34

21.5

4

3

3

10

4

4

0

28

2

8

تجسس

122

33

4

2.5

4

10

5

2

0

27.5

3

10

تیزهوشان

59

23

4

5

6

0

6

3

3

27

4

14

کشتی

72

29

4

4

3

10

3

2

0

26

5

1

فجر2

87

41

4

5

2

0

6

4

3

24

7

6

دریادلان

42

17

4

5.5

4.5

0

7

3

0

24

6

12

سینا

107

21

4

4

2

10

2

2

0

24

8

2

شاهین

33

24

4

3

5.5

0

7

4

0

23.5

9

7

بهباد

37

26

4

4.5

5.5

0

6

3

0

23

10

4

معماران

73

28

4

5

4.5

0

6

3

0

22.5

11

11

آراز

127

50

4

4.5

6

0

7

1

0

22.5

12

3

بهزاد

33

32

4

3.5

4

0

5

1

0

17.5

13

9

علم و دانش

99

40

4

3

3

0

3

2

0

15

14

  • دانشگاه مغان

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان گرامی میرساند که مسابقه سازه های مقاوم در برابر سقوط آزاد راس ساعت14:00 روز چهارشنبه 2 دیماه در مکان موسسه آموزش عالی برگزار خواهد گردید.

تمامی شرکت کنندگان بایستی راس ساعت 13:00 جهت تحویل سازه به هیات داوران در مکان موسسه حاضر باشند.

  • دانشگاه مغان

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان گرامی میرساند که زمان برگزاری مسابقه به مدت یک هفته تمدید گردید.

  • دانشگاه مغان