مسابقه سازه های مقاوم در برابر سقوط آزاد94

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان گرامی میرساند که مسابقه سازه های مقاوم در برابر سقوط آزاد راس ساعت14:00 روز چهارشنبه 2 دیماه در مکان موسسه آموزش عالی برگزار خواهد گردید.

تمامی شرکت کنندگان بایستی راس ساعت 13:00 جهت تحویل سازه به هیات داوران در مکان موسسه حاضر باشند.

  • ۹۴/۱۰/۰۱
  • دانشگاه مغان