مسابقه سازه های مقاوم در برابر سقوط آزاد94

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان گرامی میرساند که زمان برگزاری مسابقه به مدت یک هفته تمدید گردید.

  • ۹۴/۰۹/۲۵
  • دانشگاه مغان